تبلیغات
عشق نامه - انتقام پسرک

عشق نامه

می دونی دوست یعنی چی؟ یعنی: د: داشتن . و: اونی که . س :ستایش کردنش . ت: تمومی نداره

یک روز پسری دوازده ساله که لاک پشت مرد ه ای را که ماشین از رویش رفته بود را با نخ می کشید وارد یکی از خانه های "فساد" اطراف آمستردام شد و گفت: 
- من می خواهم با یکی از خانم ها ......داشته باشم. پول هم دارم و تا به مقصودم نرسم از اینجا نمی روم 
گرداننده آنجا که همه "مامان" به او می گفتند و کاری با اخلاقیات و اینجور حرفها نداشت اندکی فکر کرد و گفت:
ـ باشه یکی از دخترها رو انتخاب کن 
پسر پرسید: هیچکدامشان بیماری مسری که ندارند؟ 
"مامان" گفت: نه ندارند 
پسر که خیلی زبل بود گفت: 
- تحقیق کردم و شنیدم همه آنهایی که با لیزا میخوابند بعدش باید یک آمپول بزنند. من هم لیزا را میخواهم 
اصرار پسرک و پول توی دستش باعث شد که "مامان" راضی بشه. 
در حالی که لاک پشت مرده را می کشید وارد اتاق لیزا شد...
 ده دقیقه بعد آمد بیرون و پول را به "مامان" داد و می خواست بیرون برود که "مامان" پرسید:
 ـ چرا تو درست کسی را که بیماری مسری آمیزشی دارد را انتخاب کردی؟
ـ پسرک با بی میلی جواب داد:
ـ امروز عصر پدر و مادرم میروند رستوران و یک خانمی که کارش نگهداری بچه هاست و بهش کلفت میگیم میاد خونه ما تا من تنها نباشم.. 
این خانم امشب هم مثل همیشه حتما با من خواهد خوابید و کارهای بد با من خواهد کرد. در نتیجه این بیماری آمیزشی به او هم سرایت خواهد کرد.
بعدا که پدر و مادرم از رستوران برگشتند پدرم با ماشینش کلفت را به خونه اش میرسونه و طبق معمول تو راه....
و بیماری به پدرم سرایت خواهد کرد.
وقتی برگشت آخر شب پدرم و مادرم با هم اختلاط خواهند کرد و در نتیجه مادرم هم مبتلا خواهد شد.
فردایش که پستچی میاد طبق معمول مادرم و پستچیه قاطی همدیگر خواهند شد 
هدفم مبتلا کردن این پستچی پست فطرت هست که با ماشینش روی لاک پشتم رفت و اونو کشت


نوشته شده در دوشنبه 9 مرداد 1391 ساعت 03:51 ب.ظ توسط آنیتا نظرات |

اخرین مطالب
....
.....سلام... :(
دومین سالگردمون مبارک نفسم...
دومین سالگرد....فردا... :(
رکورد...
زن که باشی....
خاطره ی یک عشق
اینم 2 تا عکس جدید از خودم .. :)
... دردودل نامه...
درد و دل